top of page

PRIVACY STATEMENT

Dit privacy statement omschrijft het beleid van Vetadent omtrent het verwerken en beschermen van persoonsgegevens.

De privacy statement m.b.t. deze website is te vinden via deze link en het cookiebeleid via deze link.


Definities

- De kliniek: omvat de kliniek van Vetadent (Oranjestraat 13, 6461BA Kerkrade)

- Cliënt: iedere persoon die gebruikt maakt van onze diensten.

- Patiënt: dier, waarvan de eigenaar of verzorger gebruik maakt van onze diensten.

- Diensten: hieronder vallen zowel de consulten, gebitsbehandelingen als aankopen binnen de praktijk


Verzamelde gegevens

 -    Wanneer een cliënt zijn huisdier inschrijft in onze kliniek gaat hij/zij akkoord met het bijhouden van de hierna genoemde gegevens.

Persoonsgegevens van de cliënt 

 •  Titel (aanhef voor schriftelijke communicaties)

 •  Initialen

 •  Voornaam

 •  Achternaam

 •  Adresgegevens

 •  Telefoonnummer(s)

 •  E-mailadres

 •  (Eventuele aanvullende gegevens, op verzoek van de cliënt)

Gegevens dieren onder verantwoordelijkheid van de cliënt

 •  Naam

 •  Diersoort & ras

 •  Geslacht

 •  Sterilisatiestatus

 •  Geboortedatum

 •  Chipnummer

 •  Uiterlijke kenmerken

 •  Medische geschiedenis

 •  (Eventuele medische gegevens die we verkregen van een andere dierenarts)

Indien cliënten doorverwezen zijn vanuit een andere kliniek, zullen wij de bevindingen doorsturen naar de behandelend dierenarts, zodat de betreffende patiënt daar verder opgevolgd kan worden. 


Opslag persoonsgegevens

-    Gegevens van cliënten en patiënten worden opgeslagen in een online hulpprogramma (Vetocare), met wachtwoord versleuteld. Dit veterinair management programma is speciaal aangepast aan gebruik door professionals in de dierenbranche voor het maken van afspraken en het bewaren van medische gegevens van patiënten. 


Verwerking persoonsgegevens

-     De verzamelde gegevens worden gebruikt voor de uitoefening van ons beroep. Wij zullen deze gegevens enkel delen met derden op verzoek van de cliënt of met zijn/haar goedkeuring (bijvoorbeeld om gebruik te maken van externe diensten, zoals laboratoria, specialisten, collega dierenartsen en verzekeringsmaatschappijen).


Toegang persoonsgegevens

-    Cliënten hebben te allen tijde het recht om hun eigen persoonsgegevens op te vragen, en een verzoek in te dienen tot aanpassing of verwijdering uit ons systeem.

Privacy statement: Over
bottom of page